Albisteak

Eusko Jaurlaritzako logoa eta Arteako armarria 

Arteako Udalbatzak, 2007ko maiatzaren 18an ospatutako Ohizko Osoko Bilkuran, besteak beste hurrengo erabakia hartu zuen:

  • Goian agertzen den “EUSKO JAURLARITZAKO ETXEBIZITZA SAILA ETA ARTEAKO UDALAREN ARTEKO SAPU CENTRO-ERROTABARRIKO LURZATIAN BABES OFIZIALEKO ETXEBIZITZAK EGITEKO” Hirigintza Hitzarmena behin behinekoz onartu.
  • Ebatzi hau BAOn argitaratu eta 20 eguneko epean jendeaurreratu behar diren alegazioak aurkezteko.
  • Ebatzi hau, Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Sailari jakinarazi.
  • Ebatzi hau, ahal den gehien zabaltzea, mundu guztiak ezagutzeko.”
  • Artean, 2007ko maiatzaren 30an.

    ALKATEA.- Alberto Etxebarria Gurtubai jauna.